V plánu je bohužel zbouraní vodárny.

Honza P.

 

Můj Achiv Posázaví-jan má více jak 50.000 ks ikonografie , nechcete nějaké dobové fotky ? Můj favorit =fotograf Posázavské železnice Josef Bartl *1855 + 1929 je již 70 let po smrti -takže Autorské pr ...

Mgr.Jan Heřman

 

Na konci 70. let 20. století měly některé soupravy vedené v pátek a neděli v létě více než deset vozů (pokud mně paměť neklame nejvíc jsem napočítal dvanáct). Nejraději jsem jezdil v posledním, protož ...

Jiří Urban

 

Původní budova zastávky Petrov by měla být letos zdemolována. Nad levou částí se propadla střecha a její vlastník - SŽDC opravu vyřeší demolicí. Budova bude nahrazena přístřeškem.

Stoupa

 

Zastávka Samopše už 2 nebo3 roky je jiná. Snad najdu fotku pošlu HONZA

Jan Krutský

 

Dobrý den: Je nám líto že vaše Čerčanská vodárenská věž se dá navštívit jen jednou za rok ,při ochutnávání. S pozdravem p.Miksová a spol.

Pavlína Miksová

 

Stará jízdenka Stará jízdenka Stará jízdenka
Stará jízdenka Stará jízdenka Stará jízdenka K-report

Diskuze o tratích Posázavského pacifiku.

Zajímavosti z provozu tratě 210

Mimořádné nasazení lokomotivy Herkules ER20-010

Snímek z úterý 15. května 2011 zachycuje mimořádný nákladní vlak 1. nsl 85982 s lokomotivou ER20-010 na kamenném viaduktu Žampach.

Snímek z úterý 15. května 2011 zachycuje mimořádný nákladní vlak 1. nsl 85982 s lokomotivou ER20-010 na kamenném viaduktu Žampach.

V květnu roku 2011 se na trati Posázavského pacifiku objevil překvapivý host. Jednalo se o moderní motorovou lokomotivu ER20-010 (tzv. Herkules), která se na trati pochybovala na licenci soukromého dopravce Advanced World Transport, a.s. (AWT). Lokomotiva se na trati objevila v souvislosti s nakládkou většího množství dřeva, které ve spolupráci s AWT a Holzindustrie Klausner Sachsen prováděl Lesní závod Konopiště. Ve dnech 16. a 17. května se tak na několika místech na trati nakládal ucelený vlak dřevem. Jednalo se celkem o dvacet vozů (2x Laars, 2x Laaps-y a 16x Snps) nakládaných v železniční stanici Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou, Samechov a nákladištích Pecerady a Kamenný Přívoz. Nakládku zajistila nákladní vozidla Lesního závodu Konopiště v prodloužených směnách (20 hodin denně). Jednalo se o mimořádnou nakládku a zatím se neuvažuje o jejím opakování. Po vypravení uceleného vlaku se k přepravě dřeva opět začalo využívat pravidelných manipulačních vlaků dopravce ČD Cargo, a.s.

Výše zmiňovaná souprava nákladních vozů byla před vyjetím z Prahy do Posázaví rozdělena na polovinu. Část s Herkulem se v neděli 15. května 2011 odpoledne vydala směrem na Vrané nad Vltavou a Jílové u Prahy. Druhá část, v čele s lokomotivou 730.612, na Čerčany. Po přistavení vozů do Samechova a Pecerad byl zbytek soupravy odstaven v železniční stanici Týnec nad Sázavou, odkud byla prováděna postupná obsluha Kamenného Přívozu. Do zdejšího nákladiště bylo přistaveno čtyřikrát po dvou vozech vzhledem k užitné délce manipulační koleje. Přistavení vozů do Kamenného Přívozu bylo naplánováno s ohledem na grafikon po osmé hodině ráno, odpoledne v čase odřeknutého manipulačního vlaku a večer. Ukončení nakládky se předpokládalo v úterý 17. května 2011 v podvečer. Po dobu nakládky byl v některých stanicích přerušen noční klid a odřeknut manipulační vlak z Čerčan do Jílového u Prahy. Nakonec byla nakládka ukončena s předstihem téměř osmi hodin. K poslední cestě v Posázaví se pak Herkules vydal v 18:20 hod., kdy jako 3. nsl 85982 vyrazil z Týnce nad Sázavou. V čele vlaku s osmi vozy byl Herkules za ním jako vlaková byla lokomotiva 730.612. V Kamenném Přívozu vlak připojil další dva vozy. V Praze se pak spojil se skupinou vozů, která přijela ze Samechova a odjel.

Zkoušky soupravy 854 + 054 + 954

Na snímku z 30. října 2009 projíždí zkušební souprava železniční stanicí Praha-Modřany. Souprava je zložená z řídicího vozu 954.203, přípojného vozu 21-29 322 a motorového vozu 854.006.

Na snímku z 30. října 2009 projíždí zkušební souprava železniční stanicí Praha-Modřany. Souprava je zložená z řídicího vozu 954.203, přípojného vozu 21-29 322 a motorového vozu 854.006.

V roce 2008 se začalo mezi svazkem obcí Mníšeckého regionu, Středočeským krajem, ČD a SŽDC jednat o nasazení kvalitnějších vozidel do osobní dopravy na trati 210. Nákup nových motorových vozů samozřejmě nepřicházel v úvahu, protože dopravce ČD má důležitější výkony a jiné starosti než dopravu na trati 210. Proto se jako nejvhodnější varianta jevilo využití stávajících motorových vozů řady 854 s přípojnými vozy řady 054, případně řídicími vozy řady 954. Během jednání však byly objeveny výnosy FMD z roku 1977 a 1985, které zakazují provoz přípojných vozů řady 053 a 056 na trati 210. Jednalo se o vozy, z nichž jsou nyní rekonstruovány vozy řady 054, o jejichž nasazení na lokálku se právě uvažovalo. Proto se ČD obrátilo na SŽDC s dotazem jaké podmínky by bylo nutné splnit, aby bylo možné soupravy v sestavě 854 + 054 + 954 provozovat na trati 210. SŽDC se vyjádřilo v tom smyslu, že vzhledem k tomu, že na trati se nachází jak oblouky o malých poloměrech, tak protisměrné oblouky bez mezipřímé a podobně, je použití těchto vozidel nevhodné, až nebezpečné. V dalším dopise se SŽDC vyjádřilo opět negativně s tím, že soupravy složené z přípojných vozů řady 054 a řídicích vozů řady 954 provozovat nedoporučuje, jelikož není vhodné kombinovat jedoucí soupravu s pohonem posledních náprav s technickými parametry vzestupnic navrženými na hraniční strmost a to vše ve většině případů ve stykované koleji. Výše uvedené soupravy bylo doporučeno provozovat tedy pouze jako tažené.

Ačkoli zkušební jízdy "velkého motoráku" dopadly pozitivně, nedošlo k nasazení zkoušených vozidel do pravidelného provozu na trati 210. V dalších letech se na trati nově objevily modernizované přípojné vozy řady 021 a třídílné motorové jednotky řady 814.2.

Ačkoli zkušební jízdy "velkého motoráku" dopadly pozitivně, nedošlo k nasazení zkoušených vozidel do pravidelného provozu na trati 210. V dalších letech se na trati nově objevily modernizované přípojné vozy řady 021 a třídílné motorové jednotky řady 814.2.

Pro další postup bylo doporučeno provést zkoušky zmiňovaných vozidel přímo na trati 210. Ty byly uskutečněny ve dnech 29. a 30. října 2009. Účelem zkoušek bylo ověření přechodnosti ucelené soupravy na trati Praha-Vršovice – Čisovice. Ve čtvrtek 29. října 2009 se tak na trati pohybovala souprava sestavená z motorového vozu řady 854 a řídicího vozu řady 954. Následující den pak byla souprava rozšířena i o přípojný vůz řady 054. Souprava tak byla sestavena z vozidel těchto inventárních čísel 954.203 + 21-29 322 + 854.006. Měření bylo prováděno ve vybraných částech úseku Praha-Modřany – Vrané nad Vltavou (a zpět) a v úseku Měchenice – Čisovice. Při jízdě obloukovitými částmi tratě byla rychlost při prvním měření omezena nejvýše na 30 km/h. Další zkoušky již byly prováděny traťovými rychlostmi, přičemž měřené úseky byly každý den projety několikrát.

Výsledky zkoušek, které prováděla akreditovaná právnická osoba - VÚŽ, a.s., byly shrnuty v technické zprávě (TZ-044/2009) ze dne 27. listopadu 2009. Jejím závěrem bylo, že příčené pohyby nárazníků, ke kterým dochází při průjezdu protisměrnými oblouky s malými poloměry bez mezipřímé, nedosahují hodnot příčných pohybů nárazníků při průjezdu odbočkou výhybky běžně používaných parametrů. Zároveň nebyl zjištěn podstatný rozdíl mezi jízdou sunuté a tažené soupravy. Přes tyto pozitivní výsledky nebyly vozy 854, 054 ani 954 do provozu na trati nasazeny ani v dalších letech.

Do Lešan se soupravou pěti pater

Dne 5. června 2004 se ve Vojenském technickém muzeu Lešany v blízkosti železniční stanice Krhanice konalo slavnostní zahájení sezóny a současně se ve Zbořeném Kostelci konal dětský den. Vzhledem k tomu byla v tento den výrazně posílena doprava na trati 210. Zaveden byl zvláštní parní vlak a došlo i na změny v řazení souprav pravidelných osobních vlaků. Do čela většiny vlaků na čerčanské větvi tratě byly nasazeny motorové lokomotivy řady 749 se soupravami několika patrových vozů řady Bmto. Maximální počet čítající mimořádně pět vozů byl nasazen na osobní vlaky Os 9005, Os 9007, Os 9014 a Os 9030. Zvláštní vlak z Prahy do Čerčan označený jako Os 34505 (Os 35404 při zpáteční cestě), byl veden parní lokomotivou 310.072 z DKV Plzeň a sestaven z osobních vozů řady Bp a Ce. Na postrku vlaku vypomáhala motorová lokomotiva řady 742.

Jak již bylo naznačeno, bylo na trať nasazeno větší množství souprav patrových vozů řady Bmto v čele s motorovými lokomotivami řady 749. Oběhy lokomotiv a turnusy lokomotivních čet byly proto od pátku do neděle upraveny. V souvislosti se zvýšenou potřebou vozů Bmto na tuto akci byly tyto vozy staženy z vozby rekreačních posilových vlaků směrem do Zruče nad Sázavou (Os 9235 // Os 9234 a Os 9203 / Os 9234 // Os 9203 / Os 9208) a místo nich byly nasazeny soupravy v sestavě 4x B + BDs. Také na rekreační vlak do Dobříše byla nasazena souprava jen dvou patrových vozů. Naopak naprosto netypická souprava pěti vozů řady Bmto byla nasazena na vlaky Os 9005, Os 9007, Os 9030 a Os 9014. Jelikož u těchto vlaků došlo k překročení normativu hmotnosti, byly jejich strojvedoucí ve výchozí stanici zpraveni rozkazem V. Nepříjemným faktem při zvýšení kapacity (a hmotnosti) souprav o jeden vůz bylo též prodloužení jízdních dob, což se projevilo na zpoždění takto posílených vlaků, které se následně při každém křižování přenášelo na další vlaky.

Nasazení brejlovců na trati 210

Kvůli nedostatku lokomotiv při výluce v úseku z Měchenic do Čisovic byly do depa Praha-Vršovice zapůjčeny tři lokomotivy řady 750. Stroj 750.252 čeká v železniční stanici Jílové u Prahy na vypravení svého osobního vlaku do Prahy. Snímek ze dne 2. října 2003.

Kvůli nedostatku lokomotiv při výluce v úseku z Měchenic do Čisovic byly do depa Praha-Vršovice zapůjčeny tři lokomotivy řady 750. Stroj 750.252 čeká v železniční stanici Jílové u Prahy na vypravení svého osobního vlaku do Prahy. Snímek ze dne 2. října 2003.

Ve dnech 1. až 12. října 2003 proběhla na naší trati další výluka. Tentokrát se jednalo o úsek Měchenice - Čisovice. Během výluky byla provedena oprava mostu mezi Klíncem a Měchenicemi a též došlo na svařování traťové koleje. Celá výluka byla sledována s velkým zájmem železničních nadšenců, protože sebou přinesla mnoho zajímavostí, hlavně v nasazení vozidel. Podívejme se tedy podrobněji jaká zajímavá vozidla byla na trati nasazena.

V úseku Praha - Měchenice jezdily vlaky v klasické podobě jen s upravenými oběhy. Ve vyloučeném úseku Měchenice - Čisovice byla zavedena náhradní autobusová doprava. Úsek Čisovice - Dobříš se obsluhoval vlaky, které měly dočasné působiště ve stanici Dobříš. Před začátkem výluky bylo na Dobříš dopraveno sedm motorových lokomotiv řady 749, které v tomto úseku zajišťovaly veškerou osobní dopravu (nákladní doprava byla dočasně zrušena). Šlo o šest domácích strojů (006, 135, 146, 162, 180) a jeden zapůjčený z DKV České Budějovice (749.247). Dále bylo na Dobříši dočasně deponováno sedm osobních vozů Bmto. Na všech vlacích na vyloučeném úseku tak byly nasazeny soupravy složené z motorové lokomotivy řady 749 a jednoho, či dvou patrových vozů. Po dobu výluky se v provozu vystřídaly všechny výše uvedené lokomotivy. Již množství těchto strojů na jednom místě, a jejich nasazení na každém vlaku bylo velkým lákadlem pro železniční nadšence.

Jelikož byla většina domácích lokomotiv řady 749 nasazena na Dobříši nastal nedostatek těchto lokomotiv pro pokrytí potřeb čerčanské tratě. Proto došlo k zapůjčení tří motorových lokomotiv řady 750. Jednalo se o stroje inventárních čísel 252, 326 a 348. Dodatečně pak ještě přišla vypomoci Zamračená 749.100. Nasazení lokomotiv 749 na čerčanské větvi tratě bylo přeorganizováno a některé jejich výkony přebraly stroje řady 714, jiné zapůjčené lokomotivy 750. Nejčastěji bylo ze zapůjčených lokomotiv na trati možné spatřit lokomotivu 750.252, a to v čele osobních vlaků 9005 / 9008 / 9011 / 9014. Ostatní zapůjčené lokomotivy zasáhly do provozu hlavně o víkendech, kdy v rekreační dopravě nahrazovaly chybějící stroje řady 749.

Ukončení dobříšské výluky logicky přineslo vrácení zapůjčených lokomotiv a návrat do běžných kolejí.

Aktualizace: 21. října 2012
Text: Jakub Džurný; Mirek Kočovský

Komentáře 

K článku je celkem 2 komentářů >>> ZOBRAZIT KOMENTÁŘE

Přidat komentář

Jestliže jste po přečtení článku zjistili, že víte o dané problematice více, velice nás potěšíte tím, že svůj příspěvek vložíte do komentářů pod článek nebo nás rovnou kontaktujete. Můžeme tak postupně články doplňovat a upřesňovat. Za všechny podněty předem děkujeme.

Vaše zpráva – povinný údaj

Jméno – povinný údaj

Email

Smažte slovo "SPAM" – jinak se zpráva neodešle
   

Spolupracovníci: Bodlák Vilém, Buchtela Daniel, Dolejší František, Fořt Jan, Hrubeš Martin, Křivánek Tomáš, Kočovský Mirek, Nyklíček František, Mykl Tomáš, Pospíšil Lubor, Procházka Tomáš, Sporer Petr, Šebek Roman, Šmejkal Alexandr, Autorská práva ke všem fotografiím a textům mají jejich autoři. Webmaster: Džurný Jakub. Poděkování: Martin Navrátil
Kontakt na autory webu
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License
Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska | Projekt NIKM