Stará jízdenkaStará jízdenkaStará jízdenka
Stará jízdenka

Všiml jsem si, že je zde uvedený i popis původního nádraží. Což je super a bylo by to skvělé u všech stanic. Dovolil bych si tyto údaje upřesnit. Výpravní budova nebyla typu 56/H -takovou normálii ani ...

Ondřej R.

 

Dobrý den, chtěl bych se podílet na moji vzpomínku jménem Samopše, jak železniční zastávkou tak samotnou obcí a okolí mlýna. Do Samopše jsem začal jezdit cca v roce 1954, kdy jsem spatřil svět ale ni ...

Zdenek Neuman

 

Shromažďuji informace týkající se zde uváděného území, především v souvislosti s trampingem. Jedná se o součást projektu NAKI (národní a kulturní identita). Chcete-li přispět nějakou informací, prosím ...

Tomáš Veith

 

Budova hlásky zmizela už loni při té velké výluce, pokud si to dobře pamatuji. Torzo návěstidla zmizelo taky, dnes tam zůstává už jen torzo předvěsti.

Ondra

 

Aha, tak to je zajímavá informace. Nevíte přesně kdy byla zbourána? Připravuji aktualizaci webu, tak bych to do toho zahrnul.

Jakub D.

 

Zdravím, jen tak pro info, hláska Jezero je již pár měsíců zbourána a není po ní téměř ani stopy; torzo návěstidla však ještě zůstalo.

Venca

 

K-report

Diskuze o tratích Posázavského pacifiku.

Sledovačka

Sledovačka lokomotiv řady 754/749 depa Praha-Vršovice.
 

Sledovačka

Sledovačka manipulačních vlaků ČD Cargo - PJ Praha.

Dolní Břežany-Jarov

Výletní místo kousek za Prahou

Výřez staré fotografie z roku 1930 zachycující železniční zastávku Jarov, přístaviště a projíždějící parník ze Slap na Prahu.

Výřez staré fotografie z roku 1930 zachycující železniční zastávku Jarov, přístaviště a projíždějící parník ze Slap na Prahu.

Železniční trať přes Jarov byla budována v rámci 39,6 kilometrů dlouhého úseku z Modřan do Dobříše. Stavba úseku byla zadána v listopadu 1895, přičemž k uvedení do provozu došlo 22. září 1897. Stavba tratě z Modřan do Vraného probíhala rychle a celkem bez problémů, jelikož se zde nenacházely téměř žádné výraznější překážky pro stavbu. Tou byl až skalnatý masiv u Jarova, kterým musel být proražen 390 metrů dlouhý tunel. Současně se stavbou tratě byla před zmiňovaným Jarovským tunelem ze směru od Zbraslavi vybudována malá železniční zastávka. Zastávka byla pojmenována jako Jarov, přičemž důvodem její stavby byl výletní charakter této oblasti. Zdejší pláň na pravém břehu řeky Vltavy se svými nádržemi, křovinami a travnatou plochou byla vítaným tábořištěm pro všechny sorty výletníků. Dokonalé pohodlí výletníkům zajišťovala též restaurace, která stála nedaleko železniční zastávky. Kromě železniční dopravy však mohli výletníci využívat i parníků, jelikož přímo pod vlakovou zastávkou se nacházelo i přístaviště. Rekreační charakter si Jarov udržel i po úpravách řečiště řeky Vltavy, jež souvisely se stavbou vranské přehrady se zdymadlem. Přehrada byla budována v rozmezí let 1930 - 1936, přičemž zároveň bylo od Prahy směrem ke Vranému prohlubováno řečiště řeky. Vytěžený materiál byl využíván k vysypání cest po obou březích řeky.

Reprodukce staré pohlednice, která byla odeslána roku 1937, nám zachycuje okolí železniční zastávky na Jarově. Není bez zajímavosti, že pohlednice byla vydána nákladem M. Matějkové. Jak je uvedeno na pohlednici, tato dáma na jarovské zastávce provozovala kiosek. Ten je zřejmě patrný v pravé dolní části pohlednice na nástupišti železniční zastávky.

Reprodukce staré pohlednice, která byla odeslána roku 1937, nám zachycuje okolí železniční zastávky na Jarově. Není bez zajímavosti, že pohlednice byla vydána nákladem M. Matějkové. Jak je uvedeno na pohlednici, tato dáma na jarovské zastávce provozovala kiosek. Ten je zřejmě patrný v pravé dolní části pohlednice na nástupišti železniční zastávky.

Někteří z původních výletníků si zdejší kraj oblíbili natolik, že zde začínají budovat první chaty, takzvané „boudičky“. Ve své podstatě to opravdu nebylo nic jiného než malá dřevěná bouda, dnes bysme zřejmě řekli, že se jedná o zahradní domek. Tehdejší člověk však byl více skromný a nebyl tak náročný. Stavbou těchto „boudiček“ byl položen základ Jarovské osady, jejiž oficiální vznik je datován do roku 1942. S postupem času se počet chat stále zvětšuje, přičemž nejvíce jich je vybudováno podél řeky od jarovské železniční zastávky směrem na Zbraslav. Další chaty rostou podél potoka v úzkém Jarovském údolí, které přímo sousedí s přírodní rezervací „Homole“ s chráněnými živočišnými a rostlinnými druhy. Ačkoli řeka Vltava na Jarov chataře nalákala, občas jim ukázala i odvrázenou tvář v podobě záplav nebo ledových ker. Problémy trpěly vždy nízko položené chaty mezi železniční tratí a pravým břehem řeky. Zatím poslední takovou událostí byla povodeň v roce 2002. Jednalo se o jednu z největších událostí svého druhu v historii České republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997, patří k nejtěžším přírodním katastrofám moderní české a moravské historie. Byla to největší povodeň od ničivé Velké povodně v roce 1845. Proti ní však byl průtok řeky Vltavy Prahou v roce 2002 ještě o přibližně 20 % větší. Během povodní byly poničeny všechny chaty ležicí u břehu řeky. Hlavně dřevěné stavby byly poničeny v takovém rozsahu, že bylo rozhonuto je zlikvidovat. Dnes se již většina šrámů z povodní zacelena, ale dodnes je možné narazit na jasné pozůstatky této katastrofy.

Historie železniční zastávky

Pohled na zastávku s osobním vlakem do Prahy vedeným strojem 749.135, dne 11. července 2003. Za pozornost stojí výzdoba budovy zastávky a nápis dočasně změněný na JARO.

Pohled na zastávku s osobním vlakem do Prahy vedeným strojem 749.135, dne 11. července 2003. Za pozornost stojí výzdoba budovy zastávky a nápis dočasně změněný na JARO.

Původně stál na jarovské železniční zastávce pouze malý dřevěný domek, který sloužil buď jako přístřešek pro cestující, nebo jako výdejna jízdenek. V pozdějších letech zde byla postavena nová zděná budova s dřevěnou přístavbou, která sloužila jako výdejna jízdenek a čekárna pro cestující. Výdejna jízdenek byla umístěna do zděné části budovy, přičemž k prodeji sloužilo výdejní okénko, které bylo nalevo od vstupních dveří do objektu. Jídenky se tak prodávaly rovnou na nástupiště zastávky. Jako čekárna sloužila dřevěná část budovy, jež byla rozdělena na dvě části, vzájemně oddělené zděnou příčkou. Čekárna tím byla rozdělena na dvě části: letní a zimní. V dalších letech přibyl ještě jeden domek, jehož stavba souvisela se zřízením hlásky (km 33,815). Samotná hláska byla v provozu do počátku 70. let minulého století (roku 1974 již nebyla uváděna mezi dopravnami). Později stála na zastávce nevyužívána, přičemž se samotnou likvidací se zřejmě moc nepočítalo. K té došlo velice nečekaně, a to v souvislosti s nehodou, která se stala 4. ledna 1980. Toho dne zde totiž v nočních hodinách (zhruba ve 22,15 hod.) vykolejil nákladní vlak číslo 86246 a celou zastávku výrazně poničil. Doprava byla přerušena do druhého dne do cca 19,00 hod. Na nehodu vzpomíná Tomáš Kaňka, nechme tedy prostor jeho slovům, které se vztahují i k jarovské hlásce:

„Hláska Jarov byla zrušena ve druhé polovině sedmdesátých let, podle mě následkem nehody, kdy byla zbourána nejen čekárna jarovské zastávky, ale zákonitě muselo být sraženo i oddílové návěstidlo ve směru do Vraného, které stálo na konci nástupiště. Pamatuji si jako malý kluk, že to byla opravdu „hromada“ jak se patří. Vozy byly na zastávce naskládány ve dvou patrech. Večerní nákladní vlak z Dobříše vezl za služebním vozem plošinový vůz s vojenským buldozerem, který nebyl řádně zajištěn. Lokomotivní četa měla údajně „lehce pod čepicí“ (což tenkrát ani nebylo nic neobvyklého), a tak trošku pospíchala domů. Při vjezdu do jarovského tunelu měl náklad poněkud nakročeno, a tak se v oblouku na začátku tunelu milý buldozer posunul a opřel se o klenbu tunelu. Pro zamráču v čele vlaku nebyl až takový problém celý vlak s buldozerem na boku doslova prorvat celým tunelem a po výjezdu ven onen stavební stroj spadl z vozu na zářez u zbraslavského portálu. Zde se převážil a padl zpět na kraj vozu, čímž mu udělil podélnou rotaci a ten se ocitl kolama nahoru. A přes něj pak celý kaloun vyskákal na perón jarovské zastávky. Kuriózní je, že lokomotiva dokázala hitlák s přetrženým brzdovým potrubím dofoukat, a tak obsluha dopravila „vlak“ až do Zbraslavi, kde modrá armáda žasla nad tím, kde mají celý vlak.“

Jak je ale patrné z datumů, hláska v té době již byla zrušená, takže nehoda pouze výrazně urychlila likvidaci pozůstatků hlásky. Ostatně ještě kolem roku 1998 se dala kolem kolejí najít řada drátovodů k návěstidlům hlásky. Ty však byly odstraněny v souvislosti s opravou traťové koleje a nástupiště zastávky. Ostatní budovy nehodu přežily, jen dřevěná čekárna byla jakoby „podříznutá“ vykolejeným plošinovým vozem. Ve výše zmiňovaném období, jež je spojováno s hláskou, došlo též k přejmenování zastávky z původního názvu Jarov na Zbraslav-Jarov. Tímto názvem se zastávka honosila v rozmezí let 1963 – 1976, přičemž od roku 1977 je používán zase původní název Jarov.

Současnost zastávky

Trosky dřevěné budovy jarovské zastávky, která byla zničena během vichřice v noci z 18. na 19. ledna 2007. Snímek z 30. ledna 2007.

Trosky dřevěné budovy jarovské zastávky, která byla zničena během vichřice v noci z 18. na 19. ledna 2007. Snímek z 30. ledna 2007.

Současná podoba zastávky pochází z přelomu tisíciletí, kdy zde bylo původní sypané nástupiště přestavěno na zvýšené. Kromě toho se na zastávce nacházela nepoužívaná výdejna jízdenek s dřevenou přístavbou, jež je popsána výše. Nepoužívaná zděná část budovy je již řadu let pronajata do soukromých rukou. Dřevěná přístavba se stále využívala jako čekárna pro cestující, avšak nacházela se již řadu let ve velice dezolátním stavu. To bylo jednak zapříčiněno vinou špatné údržby, ale hlavně díky vandalům, kteří postupně likvidovali dřevěné stěny. Obdobný vandalismus bylo možné vidět například i na dřevěné čekárně pro cestující na železniční zastávce ve Skochovích.

O tom v jak špatném stavu zastávka byla se mohl přesvědčit každý poté co naší republiku zasáhla v noci z 18. na 19. ledna 2007 vichřice. Jednalo se o jednu z největších vichřic jaké Česko do té doby pamatovalo. Vichr dosahoval rychlosti až 216 km/h, které dosáhl na Sněžce. Mnoho silnic a železničních tratí zatarasily spadané stromy, což se nevyhnulo ani posázavským tratím. Zde došlo k prvnímu střetu mezi zastávkami Mokrovraty a Malá Hraštice, a druhému u Jílového u Prahy a třetímu mezi zastávkami Vilémovice a Horní Ledeč. Živly si v Česku vyžádaly celkem tři oběti. Ve Slunečné na Českolipsku zabil strom zasahujícího hasiče. Poblíž Vestce u Prahy spadl strom na auto, ve kterém zemřeli dva mladíci, což byla největší daň jakou je možné zaplatit. Proti tomu směšnou daň zaplatila jarovská zastávka. Její dřevěná část zastávky totiž nevydržela prudké poryvy větru a zřítila se. Zdělá část přežila bez újmy a částečně byla zničena i střední část zastávky. Tu se později rozhodlo SDC (Správa dopravní cesty) raději též zbořit. Od ledna 2007 máme tedy na jarovské zastávce místo přístřešku jen „taneční parket“ a hromadu trosek, které jsou v průběhu února 2007 odklízeny. Následně došlo v průběhu léta 2007 k vybudování nového přístřešku pro cestující a přilehlého zábradlí. Konstrukce přístřešku je provedena z trubek, se střechou z vlnitého plechu. Starou budovu zastávky nám dnes připomíná pouze její zděná část, jejíž část je již několik let natřena bílou barvou a pomalována různovarevnými květinkami. Zajímavostí bylo také to, že v roce 2003 byl na zděné části budovy název zastávky Jarov dočasně přepsán na Jaro, což bylo o pár let později uvedeno opět do původního znění.

V souvislosti se zahájením platnosti jízdního řádu 2015/2016 byl název zastávky změněn na Dolní Břežany-Jarov.

Aktualizace: 9. března 2016
Text: Džurný Jakub
Autoři fotografií a majitelé archivu starých pohlednic jsou uvedeny vždy pod snímkem.
Jízdenky: Roman Provazník, Jakub Džurný

Použitá literatura:
Posázavský pacifik | Miroslav Berka | NADAS 1991
Staré jízdní řády
Internetové stránky ve sloupci napravo

Komentáře 

Jakub D.

23.10.2015 - 21:10

Vámi zmiňovaný odkaz je nefunkční. Stránky o Jarovu jsem našel na adrese www.jarov.blgz.cz

Jakub D.

23.10.2015 - 20:10

Bohužel nějak nestíhám stránky aktualizovat. Odkaz ihned opravím a snad přes zimu bude víc času na stránky.

Blanka Řenčová

22.10.2015 - 07:10

Admin stránek mi neupravil změnu : Stránky o Jarovu jsou na novější adrese : www.osadajarov.blgz.cz

Blanka Řenčová

14.1.2015 - 00:01

Ještě k zastávce Jarov - tento článek o vlakové nehodě http://www.dbmagazin.cz/vyletni-misto-kousek-prahou-soucast-dolnich-brezan/

Jitka Malá dříve Ježková

15.5.2014 - 23:05

znám velice dobře dražní domek na Jarově. Jako malá jsem si tam chodila hrávat s vnoučaty paní Petrákové a moje maminka se s ní hodně bavila. Taky si pamatuju kdy ta čekarna byla rozdelena a ta zděná část byla v zimě vytápěná a paní Petráková tam chodila topit..Ale pak se tam topit prestalo a začala devastace . Pamatuju malé okenko kde se prodávaly listky a jsem si hrávala i uvnitř když si babička nebo maminka povidala se starou paní:-)a pak i s její dcerou:-)

jirka

27.4.2012 - 09:04

Čekárnu na Jarově si pamatuji z dětských let,( chatu jsme zde měli od r.1944 do r.2002), a byla tak velká, protože nástupiště bylo každou sobotu narvané k prasknutí, kdo se nedostal do vlaku, jel parníkem.Než byly chaty,jezdilo se na Jarov pod stan,podsady byly i na kraji lesa, chodilo se pro vodu do studánky, krásné období,...

Věra Macháčková ( STAVOVÁ)

24.4.2012 - 21:04

Dobrý den, prosím vás může mne někdo na vést na stopu, první chatky na Jarově,kde trávila svůj volný čas mládež.Náš táta nám vždy vyprávěl o tomto kousku české přírody než odjel na deset let do PERU. Otiskuji jen věnování na cestu se jménem chatky s kterou se loučil: Co srdce spojí - to moře nerozdvojí V upomínku na roční jubileum věnuje Okanagan Landing 9. září 1928 Dnes již není přes 20let mezi námi a mě to velice zajímá

JG

9.5.2011 - 14:05

Obal té desky je možné vidět např. zde: http://rokycany.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005032702 nebo když se do google zadá "pisne dlouhych cest" a "obrazky". Na zadní straně téže desky je pak malá fotografie trati pacifiku v místech před Zbraslavským nádražím ve směru do Prahy.

JG

6.5.2011 - 14:05

Zajímavost: Fotografie zastávky najdete na obalu LP "Písně dlouhejch cest" - vydal Supraphon v roce 1975

míma

24.3.2010 - 20:03

Ta stará paní byla paní Petráková

Páječka

21.2.2010 - 19:02

Pokud se dobře pamatuji tak objekt se zkládal ze tří částí. Uzavřená a obydlená část kde bydlela a zároveň prodávala jízdenky jedna stará paní,zděná čekarna kde se v zimě občas topilo,neměla dveře a dřevěná část. V tuto chvíli tam bydlí jedna rodina s malými dětmi.

petr gančev

20.2.2010 - 20:02

chtel bych take přispět trošku k zastávce jarov ozve se mi někdo s kým o tom mužu promluvit ahoj Duchy

Marvin

3.1.2009 - 07:01

Ha,to netuším... Ale podle střechy,bych tipl od 50tých let nejdříve. Ale poptal jsem se u pamětníka, a ten mi připoměl,jak to bylo s prodejem jízdenek. Vedle dveří vlevo,bylo výdejní okénko rovnou na perón a čekárna byla pouze ta dřevěná. Byla na dvě části,zimní a letní.

Jakub D.

31.12.2008 - 07:12

Hláska je krásně vidět na jedné fotce v knize o pacifiku od pana Berky. Je tam návěstidlo a za ním budova hlásky. Dál už právě nic vidět není. Sehnal jsem nějaké steré pohledy, kde je vidět, že původně na zastávce stála jen malá dřevěná bouda. Když říkáš, že tahle zděná tam byla už dávno, tak by mohla být někdy z 30tých let, stejně jako Skochovice, ne?

Marvin

30.12.2008 - 13:12

Ta budova tam byla dávno, před nehodou. Jen zázrakem se jí nic nestalo,vozy projely až tou dřevěnou. Pamatuju se,že dřevěná čekárna byla jakoby podříznutá plošiňákem. Mám pocit,že lístky se prodávaly ve zděné budově, kde byla i čekárna. Hláska byla údajně domeček na konci perónu u tunelu, ten byl nehodou srovnán se zemí... Vranský přednosta Zajíc,tam chodil na nedělní vložáky.

Jakub D.

27.12.2008 - 17:12

Nějak se nemůžu dohledat kdy byl vlastně otevřen Jarov. Nemá o tom někdo záznam? Včetně toho, kdy zde byla otevřena hláska a podobné zajímavosti. Jo a netušíte někdo proč byla budova jarovské zastávky (ta zděná s dřevěnou přístavbou), tak velká? Předpokládám, že byla postavená až po nehodě v roce 1980, takže hláska v tom už nebyla. Když to vezmu od tunelu, tak první dřevěná část byla čekárna. Pak byla zděná příčka a další dřevěná část (s okny). Že by výdejna jízdenek? No a ta zdená část, kde má dnes někdo byt vůbec netuším k čemu byla. Pomůže někdo dát tohle dohromady. Díky

JG

20.6.2007 - 15:06

Dobrý den, pokud se dobře pamatuji tak zastávka Jarov byla primárně poškozena někdy v 80-tých letech minulého století vykolejením nákladního vlaku. Ale v sekci "nehody" není o této žádná zmínka...

Jakub D.

4.3.2007 - 09:03

Ano je.

Jiří Jiráň

3.3.2007 - 23:03

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je objekt zastávky obydlen. Dnes jsme zastávkou procházeli a vypadala jako kdyby tam ještě nedavno někdo přebýval.

Přidat komentář

Jestliže jste po přečtení článku zjistili, že víte o dané problematice více, velice nás potěšíte tím, že svůj příspěvek vložíte do komentářů pod článek nebo nás rovnou kontaktujete. Můžeme tak postupně články doplňovat a upřesňovat. Za všechny podněty předem děkujeme.

Vaše zpráva – povinný údaj

Jméno – povinný údaj

E-mail

Smažte slovo "SPAM" – jinak se zpráva neodešle
   

Spolupracovníci: Bodlák Vilém, Buchtela Daniel, Dolejší František, Fořt Jan, Hrubeš Martin, Křivánek Tomáš, Kočovský Mirek, Nyklíček František, Mykl Tomáš, Pospíšil Lubor, Procházka Tomáš, Sporer Petr, Šebek Roman, Šmejkal Alexandr, Autorská práva ke všem fotografiím a textům mají jejich autoři. Webmaster: Džurný Jakub. Poděkování: Martin Navrátil
Kontakt na autory webu

 

obec Hradištko Internetová galerie současných a zejména historických fotografií z Povltaví se zvláštním zřetelem na Povltaví střední Odkaz na stránky http://www.podzemi-cma.cz/ Mračský spolek z tvrze v Mrači u Benešova Stanice techniků - Pacifik v měřítku 1 : 87 Zbraslav.Info Internetová galerie Svatojánských proudů Odkaz na stránky http://www.pujcovna-lodi.cz/ WebArchiv - archiv českého webu Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License
Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska | Projekt NIKM